Välkommen till Svedenskolan!

Här får du fakta om Svedenskolan Bergshamra och Svedenskolan Mälarhöjden. Sedan följer mer information, först om skolan i Bergshamra sen om skolan i Mälarhöjden. Sist får du information om fritidsverksamheten.

Fakta om Svedenskolan

Svedenskolan är en fristående skola för barn och ungdomar med diagnoser inom autismspektrum. Svedenskolan finns på två platser; i Bergshamra och i Mälarhöjden. 

Vi erbjuder skolor med hög kvalitet där verksamheten formas efter varje elev. Vi vill bidra till ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället.

Vår rektor ansvarar för båda skolorna. Den gemensamma skolledningen träffas varje vecka. Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet. Skolorna har även gemensamma stödfunktioner, som skolpsykolog, pedagogisk handledare, studie- och yrkesvalslärare, skolhälsa och praktiskt/estetiska lärare.

Vi utbildar alla nyanställda i det vi kallar Svedenpedagogiken. Den ger en tydlig struktur för tid och miljö som hjälper eleven att känna sig tryggare. Undervisningen är anpassad efter varje elevs behov, förutsättningar och tänkande.

En stor del av undervisningen handlar om att anpassa, uppmuntra och utveckla elevens starka sidor, för att öka elevens möjligheter att nå målen och ge en personlig utveckling. Undervisningen kopplar till verkligheten. Vår värdegrund kan sammanfattas i: ”Genom trygghet, glädje och förståelse utvecklas vi.”

Elevens kunskapsutveckling i ämnena och elevens sociala utveckling beskrivs i den individuella utvecklingsplanen. Här kan du som vårdnadshavare läsa hur ditt barn arbetar för att nå målen, hur vi som skola stöttar eleven. Här finns också elevens omdömen i alla ämnen. Planen utvärderas varje år.

 Vi följer läroplanen för den obligatoriska grundskolan och grundsärskolan. Vårt mål är att eleverna ska vara förberedda för vuxenlivet och att baskunskaperna och elevernas olika sätt att kommunicera på stärks och utvecklas vidare. 

På Svedenskolan finns skolpsykolog, pedagogisk handledare, studie- och yrkesvalslärare, skolhälsa och praktiskt/estetiska lärare. 

Vi har fritidshem och korttidstillsyn (läs mer om Fritid Sveden längre ner på sidan)

Eleverna kommer till skolan i skoltaxi eller med kommunala färdmedel från många olika kommuner i Stockholms län.

Svedenskolan i Bergshamra

Skolan ligger i Bergshamra i Solna norr om Stockholm, intill ett vackert friluftsområde nära Ulriksdals slott. Det ger oss stora möjligheter att använda natur och utemiljö i undervisningen.

Svedenskolan Bergshamra har funnits som profilskola för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd sedan år 1994. Många av våra lärare har därför lång erfarenhet och mycket god kompetens. Våra fyra ledord är - kunskap, trygghet, förståelse och utveckling.   Eleven är alltid huvudpersonen i skolan.
Svedenskolan Bergshamra har förskoleklass, grundsärskola och grundskola. Grundsärskolan har två inriktningar; en där eleverna läser ämnen och en där eleverna arbetar utifrån ämnesområden.

I klassrummen finns interaktiva skrivtavlor och eleverna har tillgång till bärbara datorer och iPads.

Mer information om hur vi jobbar på Svedenskolan, kan du hitta i texten ovan under rubriken Fakta om Svedenskolan Bergshamra och Mälarhöjden.

Svedenskolan i Mälarhöjden

Skolan startades hösten 2013 och ligger i ett villaområde i Sveden Mälarhöjden, söder om Stockholm. 

Huset har genomgått en stor renovering och har nu ljusa och välanpassade lokaler för skolans undervisning och fritidsaktiviteter. Trädgården bakom huset är också iordningställd för lek och rörelse under glada och trivsamma förhållanden i samspel med barn och vuxna.

Svedenskolan Mälarhöjden har förskoleklass, grundsärskola och grundskola. Skolan är en liten skola och några i personalen arbetade tidigare på Svedenskolan Bergshamra. Våra fyra ledord är - kunskap, trygghet, förståelse och utveckling. Eleven är alltid  huvudpersonen i skolan.

I klassrummen finns interaktiva skrivtavlor och eleverna har tillgång till bärbara datorer och iPads.

Mer information om hur vi jobbar på Svedenskolan, kan du hitta i texten ovan under rubriken Fakta om Svedenskolan Bergshamra och Mälarhöjden.

Sveden Fritid

Sveden Fritid är fritidsverksamheten på Svedenskolan Bergshamra och Svedenskolan Mälarhöjden. Fritidshemmet är till för elever mellan 6 – 12 år. Elever mellan 13-16 år kan ha korttidstillsyn på Fritids. 

Vi har öppet hela året med undantag för vissa klämdagar samt de dagar då personalen planerar eller erhåller utbildning.
  
Våra elever på Svedenskolans lär känna omgivningarna och närsamhället på både skol- och fritidstid. Vi gör studiebesök t ex. på olika muséer och vi har varit på Skansen och Operan. Vi åker med tunnelbana och buss för att stärka elevernas känsla av att klara olika situationer.  Vi åker till olika bad och gör utflykter med våra egna bussar. 

Att själv välja aktiviteter tränar eleverna i sin självständighet. Spela spel, lyssna på musik och delta i högläsning är viktigt för gemenskapen och samspelet. Vi bakar, lagar mat och äter tillsammans. Målet är att bidra till en meningsfull och utvecklande fritid.