Välj Svedenskolan!

Det finns många skäl att välja Svedenskolan Bergshamra.

Tillsyner utan anmärkningar

Svedenskolan Bergshamra i Solna har klarat Skolinspektionens breddade tillsyn utan anmärkningar. Även Arbetsmiljöverkets och Miljö- och hälsoskydds- förvaltningen inspektioner klarade skolan med bravur.

Resultaten av myndigheternas tillsyner innebär att Svedenskolan Bergshamra bedrivs utifrån de krav och regler som ställs på en väl fungerande skola. Skolinspektionens granskning syftar till att säkerställa att skolan följer de lagar och regler som finns, vilket är huvudmannens ansvar. Skolinspektionen tittar särskilt på arbetssätt och metoder för att säkra kvaliteten i verksamheten.– De mycket goda resultaten är ett bra kvitto på skolans höga kvalitet och att vi har lyckats med vårt ständiga arbete att utveckla verksamheten, att utforma insatserna efter varje elevs behov och att säkerställa en god miljö för såväl elever som anställda. Vi är så klart mycket stolta över vår fina verksamhet och kommer fortsätta att utveckla den på bästa sätt, säger rektor Nicklas Johansson.

Nyheten publicerades 2015-02-09

 

 

 

"Här finns en fin blandning av kunniga människor"

Pelle Jonsson arbetar som lärare för elever som läser ämnesområden på grundsärskoledelen av Svedenskolan Bergshamran. Här kan du läsa om vad han tyckte var extra bra med skolan. Vid intervjutillfället hade Pelle arbetar cirka en termin på skolan.

Pelle arbetar med yngre elever på träningsskolan och har flera års erfarenhet av skolans målgrupp. Här kan du läsa om varför han arbetar med det han gör, om hur han arbetar och om vad han tycker är extra bra med skolan.

Du har arbetat i flera år med barn, ungdomar och vuxna med autism – vad är det som drar dig till målgruppen?

- Det är lite svårt att sätta fingret på. Jag gillar att jobba på grundsärskola och träningsskola eftersom man då oftast har mindre grupper. I en mindre grupp kan man verkligen lära känna eleverna och då blir man bättre på att verkligen utveckla de kunskaper som är viktiga för dem. Här får du verkligen möjlighet att hitta det som varje person kommer ha nytta av.

Kan du ge något exempel ur verksamheten på hur du anpassar undervisningen till våra elever?

- En sak som jag tycker fungerar bra för majoriteten av de elever jag haft är ett program som heter Symwriter. Det är ett symbolskriftsprogram som är typ som ett vanligt skrivprogram, men till varje ord man skriver kommer det också upp en bild eller symbol som står ovanför ordet. I programmet får mina elever skriva om det de ska göra idag eller vad de har gjort idag. Det finns flera syften med det, dels hjälper det eleverna att få struktur på dagen eller minnas vad man faktiskt har gjort, och dels kan det också fungera som ett stöd för att kunna berätta om sin skoldag hemma – oavsett om man ännu har lärt sig läsa eller inte. Vi skriver ut dagsloggen varje dag och skickar hem till föräldrarna. Sedan får ju eleverna träna skrivning med! Jag tycker det fungerar bra med den direkta responsen man får av programmet där man kan se en bild som hör till ordet man precis skrev.

Nämn några saker som du tycker är extra bra med Svedenskolan Bergshamra…

- Jag tycker flera saker är bra! En sak är att det finns en fin blandning av kunniga människor här. Jag tror det är nyttigt för våra elever att möta många olika typer av människor. Sedan har ju skolan ett grupptänk också, att eleverna ska träna samspel och kommunikation med varandra. Just se andra göra saker är ett bra lärtillfälle. Jag gillar också att eleverna på träningsskolan får gå flera av de praktisk-estetiska ämnena som exempelvis musik och bild… nu ska vi också börja ha drama också! Så är det inte på alla skolor.  

Pelle Jonsson - lärare i G2 på Svedenskolan Bergshamra till vänster; Eleven Maiwand till höger