Synpunkter, klagomål eller beröm

Utvecklingspedagogik Sverige AB erbjuder skolor och omsorgsverksamheter av hög kvalitet. Men vi vill hela tiden utvecklas och bli ännu bättre. Vi vill därför gärna ta del av dina synpunkter och lära oss av dem, oavsett om det gäller klagomål, förslag eller beröm.

Vi vill gärna att du delger oss dina synpunkter. Skriv om du önskar få svar. I så fall kommer du att få ett svar inom sju dagar där vi berättar hur ärendet har hanterats. Vill du vara anonym går det givetvis bra. I formuläret som du kommer till när du klickat på nedanstående länk är fält markerade med * obligatoriska att fylla i.

Klicka här för att skicka synpunkter, klagomål eller beröm.

Våra rutiner vid synpunkter, klagomål eller beröm:

  • Formuläret skickas automatiskt till rektor på den skola det berör samt till huvudman och skolchef.
  • Ärendet registreras.
  • Om kontaktuppgifter finns skickas en bekräftelse på att synpunkterna, klagomålet eller berömmet tagits emot.
  • Om svar önskats ges en återkoppling inom sju dagar där vi berättar hur ärendet har hanterats.

Såväl verksamhet som huvudman använder synpunkter, klagomål och beröm som en del i det kontinuerliga kvalitetsarbetet.