Sveden Fritid

Nedan kan du först läsa om Sveden Fritid i allmänhet, sedan kort information om de olika fritidsformerna: fritidshem (6-12 år) och korttidstillsyn (KTT), och slutligen om olika exempel från verksamheten.

Sveden Fritid medverkar till att våra elever får möjlighet till samspel med andra, erbjuds aktiviteter som uppfattas som meningsfulla, stärker tron på den egna förmågan samt till att varje person ska utveckla sin självständighet.

Vi har ett socialt och hälsofrämjande synsätt där förhållningssätt och arbetsmetoder fokuserar på en meningsfull aktiv fritid. 

Vi har en tydlig struktur där fritidstiden planeras i samråd med fritidsdeltagarna och tydliggörs genom veckoschema och dagsschema. Fritidsdagen börjar i många grupper med en genomgång av dagsschemat. Alla fritidsdeltagare ska veta vad de ska göra, med vem, hur länge, hur de ska göra det, när det ska ske och vad som händer sen. 

Meningsfullhet stärker vi genom att försöka hitta och utveckla områden som känns viktiga för deltagaren, exempelvis sociala, fysiska och kulturella aktiviteter eller relationer till andra.

 

Fritidshem

På Svedenskolan Bergshamras fritidshem erbjuds barnen mellan 6-12 år en meningsfull fritid och en social gemenskap.

På fritidshemmet erbjuds fritidsdeltagarna olika typer av aktiviteter. De lär känna omgivningarna och närsamhället och vi gör studiebesök t ex. på olika muséer. Vi åker med tunnelbana och buss för att stärka elevernas känsla av att klara olika situationer. Att själv önska samt välja aktiviteter tränar eleverna i sin självständighet. Vi gör också aktiviteter som spela spel, lyssna på musik, delta i högläsning och vi anser att dessa typer av aktiviteter är viktiga för gemenskapen och samspelet. Målet är att bidra till en meningsfull och utvecklande fritid i samspel med andra.

Tillsammans ska skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. 

Vid IUP-samtal med föräldrar planeras mål även för fritidsaktiviteter.

Korttidstillsyn (KTT)

Korttidstillsyn är till för ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov. Fritidsaktiviteterna som finns tillgängliga för fritidshemmet finns likväl tillgängliga för de som går KTT.

Sveden Fritid bedriver korttidstillsyn (KTT) enligt 9.7 § LSS för elever över 12 år på Svedenskolan Bergshamra. Insatsen erbjuds före skoldagens, efter skoldagens slut samt på skollov. På KTT har ungdomarna tillgång till mellanmål (lunch och mellanmål under heldagar).

På Sveden Fritid KTT erbjuds tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder som följer ungdomarna både under skoltid och på fritidstid. Ungdomarna är indelade i mindre fritidsgrupper som regelbundet träffas och gör aktiviteter tillsammans. Fritidsgrupperna har bland annat tillgång till idrottssal, musiksal, bildsal, slöjdsal och fritidsrum.

Sveden Fritid  KTT erbjuder möjlighet till gemenskap. Detta tränar fritidsdeltagarna exempelvis på genom att måla, pyssla, skapa, spela spel och baka tillsammans.

Sveden Fritid KTT erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter. Exempel på aktiviteter som vi erbjuder är att delta i samba-bandet och ta del av utbudet från idrottslyftet. Sveden Fritid KTT åker även på utflykter till museum, bad, bowling och bio.

Sveden Fritid  KTT medverkar till att stärka ungdomarnas tro på sin egen förmåga och arbetar för att fritidsdeltagaren ska klara sig själv i så stor utsträckning som möjligt. Exempel på självständighetsträning är att åka buss och tunnelbana för att själv kunna ta sig till och från fritids samt att planera och genomföra inköp.

En genomförandeplan med individuella mål upprättas tillsammans med deltagare och vårdnadshavare. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år.

Lovfritids

Sveden Fritid erbjuder meningsfulla lovaktiviteter under alla skollov.

Vi har fritids under sommarlovet, vinterlovet och de olika kortloven. Eftersom dagarna då enbart består av fritids brukar vi passa på att göra riktigt spännande och utvecklande aktiviteter som passar säsongen. Nedan kan du läsa några exempel på vad vi brukar göra under de olika loven.

Kortloven
Kortloven brukar vara fartfyllda och intensiva. Det finns många saker man vill hinna med under en kort tid. Det brukar bli några avkopplande dagar på skolan och i närområdet och sedan brukar det bli utflykter efter elevernas önskemål. Det finns ofta många olika lovaktiviteter att välja bland, som museum, titta på djur, besöka en större lekpark eller prova på en sport.

Vinterlovet
På vinterlovet hoppas vi alltid på snö. Helst vill vi kunna leka i snöhögar, göra snölyktor och åka pulka. Om inte vädret tillåter ser vi istället till att ha det mysigt inomhus med olika slags skapande. I närområdet finns även en idrottsplats där man kan åka skridskor.

Sommarlovet
Eftersom sommarlovet är det längsta lovet brukar det bli en stor variation på det vi brukar göra. En aktivitet som ofta är återkommande är att vi besöker badanläggningen som ligger i närområdet. Vi brukar också vara ute mycket vid fint väder och besöka parker, sporta och fiska. Eftersom lovet pågår under en längre tid brukar vi i större grad kunna genomföra utflyktsönskemål som kommer från eleverna själva.

 

 

 

Exempel från fritids

På fritids finns det flera olika aktiviteter att göra och välja bland.

Både självständighet och gemenskap med andra är något som är viktigt för en meningsfull fritid. Eleverna får möjlighet att efter egna intressen ta del av olika aktiviteter eller hitta på dem själva. Kring Svedenskolans traditioner brukar det bli mycket tillhörande fritidsaktiviter, som sångrepetitioner, filminspelningar och pysselverkstad. Nedan kan du läsa mer om olika aktiviteter som pågår eller finns tillgängliga för de som är på vårt fritids.

SkapandeAlla fritidsgrupper på Svedenskolan har tillgång till en mängd material, som kan användas i kreativa skapandeprocesser. De praktisk/estetiska salarna finns tillgängliga under fritidstiden. Att skapa är något som många av våra elever har intresse för och vi har fått ta del av en massa fantastiska hantverk, skulpturer och teckningar.

Digitalt skapandeI dagens värld är det digitala skapandet något som många antingen tar del av eller vill syssla med själva. På Svedenskolan har vi goda resurser för att möjliggöra olika skapandeprojekt. Bland annat har vi flera filmkameror, en greenscreen, klipp- och bildredigeringsprogram på datorerna och kompetensen att lära ut saker som animering, Photoshop och ljudinspelning.

De som vill får också möjlighet att visa upp sina verk under exempelvis vår filmfestival eller genom utställningar utanför skolbiblioteket.

Idrott och rörelsePå Svedenskolan har vi en välutrustad idrottssal som uttnyttjas flitigt på fritids. Där kan man exempelvis bygga hinderbanor, utmana varandra i lagsport, spela pingis eller klättra. Vi brukar även ta del av något som kallas "Idrottslyftet", där närliggande föreningar kommer ut till skolorna för att erbjuda alla elever möjlighet att pröva på deras sport. Vi har bland annat fått ta del av dans, karate, fäktning och innebandy.

I närområdet finns en idrottsplats som vi uttnyttjar säsongsenligt; skridskor på vintern och olika lagsporter på konstgräs på sommarhalvåret. Skolans läge inbjuder till stärkande promenader i vacker natur med flera kulturbyggnader.