Detta är Utvecklingspedagogik

Hus Utvecklingspedagogik står elevernas och brukarnas trygghet, trivsel och utveckling i centrum. Även som företag befinner vi oss på en ständig utvecklingsresa. Sedan starten har vi utvecklat våra verksamheter, och det kommer vi att fortsätta att göra.

Utvecklingspedagogik Sverige AB, där även Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB (Lunaverksamheterna) och Balders hus AB ingår, driver förskola, förskoleklass, grund- och grundsärskolor med fritidshem, gymnasiesär- och gymnasieskolor. Våra omsorgsverksamheter omfattar korttidstillsyn vid våra skolor, korttidsvistelser (inkl kollo och helgkorttids), ungdomsboenden och dagliga verksamheter.

I våra verksamheter står alltid elevernas och brukarnas trygghet, trivsel och utveckling i centrum. Alltid utifrån den enskilda elevens och brukarens förutsättningar, behov och styrkor. Genom att vara lyhörda för individens intressen skapar vi motivation för lärande och personlig utveckling och tar till vara på den potential som finns inom var och en. Vi gör det med kunniga medarbetare, hög personaltäthet samt ett brinnande intresse och engagemang. Hos oss är även kontakten med föräldrar viktig och samarbetet med dem bygger på förtroende och öppenhet.

Utvecklingspedagogik har sedan starten drivits långsiktigt och kontinuerligt satsat på att utveckla verksamheterna. Under våra drygt 20 år har vi skaffat oss såväl bred som djup kompetens. Men vi vill komma vidare. Det gör vi genom att utveckla själva, spana på omvärlden och ta del av nya forskningsresultat för att integrera dem i våra verksamheter. Kompetensutveckling av våra medarbetare är en viktig del i vår strävan att ligga i framkant. Ständig utveckling är en naturlig del av vårt arbete. Det finns ju en anledning till att vi heter just Utvecklingspedagogik. Och vi kommer att fortsätta att utvecklas och gör det tillsammans med dem vi är till för; våra elever och brukare.

Klicka här om du vill veta var våra verksamheter finns och hitta dem på kartan.

Längst ner på sidan hittar du www-adresser till våra verksamheter.