Ansök till Svedenskolan Bergshamra

Grunder för mottagande vid Svedenskolan Bergshamras grundskola och grundsärskola (SL 10 kap 35§, 11 kap 34 §):

"Elever med behov av särskilt stöd - diagnos inom autismspektrumtillstånd"

Frågor och svar om ansökning till Svedenskolan Bergshamra

e-post: ansokan.svebe@up.se 

Telefonnummer: 08 – 656 27 54, telefontid onsdagar och torsdagar kl 9-11

 

Vårdnadshavare är alltid välkomna att ansöka om skolplacering för sitt barn på Svedenskolan. Ansökan görs på en särskild blankett som du hittar i länken nedan och som sänds per post till oss. En fullständig ansökan innehåller neuropsykiatrisk utredning samt pedagogiskt utlåtande. Vid ansökan till grundsärskola bifogas beslut om mottagande i grundsärskola.

Svedenskolan Bergshamra har ett kösystem som vi är skyldiga att följa enligt lag. När din fullständiga ansökan kommit in till oss placeras ditt barn i vårt kösystem och en bekräftelse på mottagen ansökan skickas via mejl. Inför en eventuell skolplacering vid Svedenskolan bjuds vårdnadshavare in till ett möte där de intervjuas angående barnets aktuella situation – både hem- och skolsituation. Intervjun sammanställs och lämnas till skolledningen och skolans pedagoger. Detta ger pedagogerna en god grund att stå på när de upprättar åtgärdsprogram och planerar för barnets skolgång.

Ansökan skickas till:

Svedenskolan Bergshamra

Att: Ansökan

Box 7005

170 07 Solna